Budownictwo ogólne do wyboru od 1 do 5 tomu nowe !

Cena: Cena Specjalna 79 zł

Przedmiotem sprzedaży są książki:

" budownictwo ogólne

Tom 1 - tom 5 "

Do wyboru który potrzebujesz

Po zakupie proszę o informację jaki tom chcesz otrzymać

Najnowsze wydanie dostępne na rynku - prosto z magazynu wydawnictwa

Budownictwo ogólne tom 1 - materiały i wyroby budowlane

Oprawa miękka

Format 17x24cm

Stron 928

Rok wydania 2010 [dodruk cyfrowy 2014]

Książka zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych,ich właściwości i zastosowania.

Spis treści:

- podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych - bogusław stefańczyk. iwona lipczyńska

1. wybrane zagadnienia chemii budowlanej

A. rola inżynierii materiałowej w technologii materiałów budowlanych

B. podstawowe elementy budowy materii

C. wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe

D. wiadomości i wiązaniach, strukturze i właściwościach podstawowych grup materiałów budowlanych

E. podstawy krystalografii. materiały krystaliczne

F. reguła faz w zastosowaniu do materiałów budowlanych

G. zaburzenia strukturalne w materiałach budowlanych

H. układy dyspersyjne

2. właściwości fizyczne materiałów budowlanych

3. właściwości mechaniczne materiałów budowlanych

Wykaz literatury

- naturalne materiały kamienne - wojciech grabowski

- ceramika budowlana - andrzej małasiewicz

- mineralne spoiwa budowlane - bronisław weryński

- zaczyny i zaprawy budowlane - józef jasiczak

1. definicje zaczynów i zapraw. klasyfikacja

2. produkcja i metody badań zaczynów i zapraw:

A. składniki zapraw budowlanych zwykłych

B. zasady projektowania i ustalania składu zapraw

C. metody badań zapraw

3. zaczyny i zaprawy tradycyjne wykonywane na budowie

A. zaczyny gipsowe i cementowe zaczyny iniekcyjne

B. zastosowanie zapraw

C. zaprawy wapienne

D. zaprawy cementowe i cementowo-wapienne

E. zaprawy gipsowe i gipsowo-wapienne

F. zaprawy gliniane i gliniano - cementowe

4. zaprawy gotowe wytwarzane fabrycznie

A. składniki zapraw produkowanych fabrycznie

B. zaprawy elewacyjne pocienione, zwykłe i ciepłochłonne, zaprawy ścienne wewnętrzne i posadzkowe

C. zaprawy do rekonstrukcji, renowacji i napraw konstrukcji betonowych i murów ceramicznych

D. sprawdzanie cech użytkowych zapraw gotowych

Wykaz literatury i norm

- beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny - jerzy piasta. wojciech piasta

- wyroby z zaczynów, zapraw i betonów - józef jasiczak

- betony lekkie - paweł mieczkowski. teresa rucińska

- szkło budowlane - lesław macieik. jacek katzer

- drewno i materiały drewnopochodne - zdzisław lis. piotr rapp

- tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane - bogusław stefańczyk. tomasz rudnicki

- lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich - bogusław stefańczyk. paweł mieczkowski

- metale i wyroby z metali - adam romanowski. grzegorz maliszewski

- materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne - władysław szaflik

Budownictwo ogólne tom 2 - fizyka budowli

W książce wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlaną, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochronę przed szkodliwymi wpływami fizykochemicznymi oraz wilgocią i wodą.

Omówiono także problematykę budownictwa niskoenergetycznego i energii odnawialnych.

Spis treści:

- wstęp

- podstawy fizyki materiałów budowlanych - jan kubik, jerzy wyrwał

- mikroklimat wnętrz - lech śliwowski

- zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych - jerzy a. pogorzelski

- termomodernizacja budynków - jerzy a. pogorzelski

- ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja - leszek wolski, sławomir grabarczyk

- światło w pomieszczeniach - piotr klemm

- akustyka budowlana - barbara szudrowicz

- bezpieczeństwo pożarowe budynków - mirosław kosiorek

- trwałość i ochrona przed korozją - zbigniew ścislewski

- ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową - robert wójcik

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części nadziemnych budynków - barbara francke

- budownictwo niskoenergetyczne. energia odnawialna - dorota chwieduk

Rok wydania 2014 dodruk cyfrowy

Praca zbiorowa

Oprawa miękka

Format 24,5x17cm,

Stron 1152

Wydawca: arkady

Praca zbiorowa pod kierunkiem

Prof.dr.hab.inż. piotra klemma

Budownictwo ogólne tom 3 - elementy budynków. podstawy projektowania

W tej części opracowania z cyklu budownictwo ogólne omówiono m.in. fundamenty, ściany, stropy, dachy, elementy komunikacji pionowej. przedstawiono zasady architektonicznego i konstrukcyjnego projektowania budynków i ich elementów z różnych materiałów – żelbetu, stali, drewna itp.

Omówiono też zagadnienia dotyczące niezawodności konstrukcji.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:

- wstęp

- ogólne zasady kształtowania konstrukcji

- podstawy projektowania architektonicznego

- zagadnienia konstrukcyjne w budynkach

- fundamenty i posadowienie budynków

- ściany budynków i przegrody przezroczyste

- stropy

- komunikacja w budynkach

- dachy i pokrycia dachowe

- naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów

Rok wydania 2011

Oprawa twarda,

Format 24x17cm,

Stron 1024,

Ponad 600 rysunków, 156 tablic

Wydawca: arkady

Budownictwo ogólne tom 4 - konstrukcje budynków

W kolejnym tomie z cyklu budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp.

Zaprezentowano zarówno systemy jak i tradycyjne metody budowy.

Spis treści:

- budynki o konstrukcji murowej

- budynki o konstrukcji drewnianej

- budynki o konstrukcji żelbetowej

- budynki o konstrukcji metalowej

- konstrukcje budowlane dużych rozpiętości

- eksploatacja, naprawy, wzmacnianie i certyfikacja energetyczna budynków

Rok wydania 2014 dodruk

Oprawa miękka

Format 17x24cm,

Stron 840

Wydawca: arkady

Budownictwo ogólne tom 5 - stalowe konstrukcje budynków. projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń

W książce w oparciu o eurokod 3 i eurokod 4 przedstawiono ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych oraz zasad odnoszących się do ustrojów prętowych i blachownicowych stosowanych jako szkielety nośne budynków. publikacja zawiera, oprócz prostych przykładów ilustracyjnych, zasady projektowania elementów i połączeń według eurokodów, a także kompletne przykłady projektowania konstrukcji nośnych kilku obiektów halowych i użyteczności publicznej. pokazano też podobieństwa i różnice między dotychczasowym a nowym sposobem postępowania przy obliczaniu i kształtowaniu konstrukcji stalowych w Polsce.

Spis treści:

- ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych

- oddziaływania na konstrukcje

- stal i wyroby stalowe

- układy konstrukcyjne. modele obliczeniowe

- elementy prętowe z kształtowników walcowanych lub spawanych

- elementy blachownicowe

- elementy obudowy budynków z kształtowników giętych i blach profilowych

- połączenia. nośność i sztywność węzłów

- elementy zespolone stalowo-betonowe

- odporność ogniowa. nośność konstrukcji w warunkach pożarów

- przykłady projektowania konstrukcji

Praca zbiorowa

Oprawa miękka

Format 17x24cm,

Stron 1086

 

Grzegorz Mikocki
Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al. Korfantego 13/7
44-100 Gliwice
NIP: 9690914603

 

brak informacji

 

Grzegorz Mikocki
Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al. Korfantego 13/7
44-100 Gliwice
NIP: 9690914603